pl en de
mapa strony

addedadded Strona główna added Obiekty added Ceglane mury obronne, bramy i baszty w Toruniu
pasek

Ceglane mury obronne, bramy i baszty w Toruniu

       W sferze projektu „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO" zaplanowano prace konserwatorsko-remontowe obejmujące 7 odcinków murów miejskich Torunia. Są to:

1. Odc. A - Przy Krzywej Wieży (na zach. i wsch.);

2. Odc. D - Brama Klasztorna - Baszta Gołębnik (strona pn);

3. Odc. E - Baszta Gołębnik - Brama Żeglarska;

4. Odc. F - Brama Żeglarska (elewacje);

5. Odc. G - Brama Żeglarska - Brama Łazienna;

6. Odc. H - Brama Łazienna - Brama Mostowa;

7. Odc. K - Brama Mostowa - Wola Zamkowa.

       Spośród w/w odcinków najdłuższy jest odcinek G (nr 5). Liczy on 1241,550 m2, z kolei całkowita powierzchnia murów, poddanych pracom konserwatorskim mierzy 4 992,679 m2.

       Mury miejskie wymagały kompleksowych robót zabezpieczających i konserwatorsko-budowlanych, ponieważ stan w jakim przetrwały ceglane elewacje i korony murów oraz elewacje zachowanych bram i baszt był zły. Dało się zauważyć ubytki cegieł i zasolenie murów, częściowo pokrytych przez mchy i porosty. Występowały nawarstwienia i rozwarstwienia.

       Obwarowania stanowią ważny element w panoramie zespołu staromiejskiego Torunia. Są śladem świadczącym o tym, jak ważnym ośrodkiem wojskowo-administracyjnym państwa krzyżackiego był kiedyś Toruń. Posiadają nieprzeciętną wartość historyczną i w związku z ich niepowtarzalnym klimatem i widokiem, który podkreśla nocna iluminacja są szeroko wykorzystywane przez władze miasta i organizatorów różnych imprez jako sceneria i tło tych wydarzeń artystycznych.


Bibliografia:

K. Suwała, W. Woźniak, P. Prewysz-Kwinto i in., Studium wykonalności dla projektu „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO", mps, Toruń 2009.

Inne źródła:

http://www.torun.pl/?strona=zw_zabytki_mury, dostęp z 2.11.2010 r.

 

stopka
Strona główna  |  O projekcie  |  Informacje  |  Partnerzy projektu  |  Obiekty  |  Galeria  |  Faq  |  Kontakt