pl en de
mapa strony

addedadded Strona główna added Obiekty added Budynek ul. Św. Jakuba 20a w Toruniu
pasek

Budynek ul. Św. Jakuba 20a w Toruniu

       Budynek poklasztorny położony przy ul. św. Jakuba w Toruniu postanowiono poddać kompleksowym pracom remontowo-konserwatorskim w płaszczyźnie projektu „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO" m.in. z uwagi na konieczność przebudowy piwnicy, parteru, piętra oraz poddasza. Wieloletnie użytkowanie mieszkalne pomieszczeń na parterze i piętrze przyczyniło się do ich dewastacji. Niezbędnym okazało się przeprowadzenie prac budowlano-adaptacyjnych i konserwatorskich, w tym remontu konserwatorskiego elewacji, murów piwnic, stolarki, więźby i pokrycia dachowego, jak również zagospodarowanie terenu wokół budynku. Piwnice uległy znacznemu zużyciu na skutek niewłaściwego użytkowania i braku dbałości o instalacje. Mury wykazywały znaczne zawilgocenie. W pokryciu dachowym zaznaczyły się liczne ubytki i nieszczelności. Nastąpiło także odkształcenie rynien i rur spustowych. Elewacja zachodnia miała  m.in. ubytki tynków i zacieki. Stopień zużycia budynku oceniono na ponad 65%. Nie spełniał on również wymagań ochrony przeciwpożarowej ani obowiązujących aktualnie przepisów w zakresie ochrony cieplnej przegród zewnętrznych i wewnętrznych instalacji. Z kolei parter był niedostępny dla osób niepełnosprawnych. Dzięki działaniom, które zrealizowano przy udziale środków pochodzących z projektu budynek został kompleksowo zmodernizowany, przywrócono mu dawną świetność. Warto wspomnieć, że w trakcie prac odkryto i odrestaurowano gotyckie, ostrołuczne otwory okienne w północnej ścianie szczytowej, drewniany strop kasetonowy w jednym z pomieszczeń na piętrze oraz unikatową, wykonaną z piaskowca gotlandzkiego późnorenesansową kamieniarkę dawnej klasztornej rozmównicy. Odnowiony obiekt oddano do użytku 9 kwietnia 2010 roku. Celem adaptacji było głównie poszerzenie oferty kulturowej całego kompleksu budynków należących do Muzeum Okręgowego i zwiększenie komfortu osób korzystających ze zbiorów Muzeum.


Bibliografia:

K. Suwała K., W. Woźniak, P. Prewysz-Kwinto, Studium wykonalności dla projektu „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO", mps, Toruń 2009.

Inne źródła:

http://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-publiczne/nowy-budynek-dla-muzeum-okregowego-w-toruniu_67159.html,  dostęp z 3.11.2010 r.

 

stopka
Strona główna  |  O projekcie  |  Informacje  |  Partnerzy projektu  |  Obiekty  |  Galeria  |  Faq  |  Kontakt