pl en de
mapa strony

addedadded Strona główna added Obiekty added Dom Kopernika w Toruniu
pasek

Dom Kopernika w Toruniu

       Dom Mikołaja Kopernika, będący jednym z obiektów objętych działaniami konserwatorskimi przewidzianymi w projekcie „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO", ma na celu zapewnienie pełnienia funkcji publicznej Muzeum Okręgowego. Planując prace wchodzące w zakres projektu powzięto decyzję m.in. o urządzeniu w części północnej poddasza magazynów muzealiów i powierzchni wystawienniczych. Przed rozpoczęciem realizacji prac w ramach projektu budynek Domu Kopernika nie spełniał wymagań ochrony przeciwpożarowej i wymogów obowiązujących standardów ochrony cieplnej budynków. Stan istniejących instalacji oraz elementów wykończeniowych wewnętrznych był niezadowalający. Zaplanowano unowocześnienie i przemodelowanie stałej ekspozycji oraz wykonanie termomodernizacji i konserwacji stolarki okiennej. Celem kompleksowej modernizacji stało się zwiększenie bezpieczeństwa osób zwiedzających oraz  wystawy, co w konsekwencji miało obniżyć wydatki na ich konserwację. Po remoncie jednej z piwnic, nie udostępnionej wcześniej turystom, założono zwiększenie powierzchni ekspozycyjnej. Dzięki realizacji projektu wzrośnie atrakcyjność turystyczna Domu Mikołaja Kopernika i tym samym zwiększy się liczba zwiedzających. Przewidywany wzrost liczby turystów  odwiedzających muzeum szacuje się na 80 tys. osób w 2013 roku, czyli około 30 tys. osób więcej niż 6 lat wcześniej.

 

Bibliografia:

K. Suwała, W. Woźniak, P. Prewysz-Kwinto i in., Studium wykonalności dla projektu „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO", mps, Toruń 2009.

Inne źródła:

http://www.muzeum.torun.pl/portal.php?aid=1200567144478f3368653f2,  dostęp z 4.11.2010 r.

 

stopka
Strona główna  |  O projekcie  |  Informacje  |  Partnerzy projektu  |  Obiekty  |  Galeria  |  Faq  |  Kontakt