pl en de
mapa strony

addedadded Strona główna added Obiekty added Kościół p.w. św. Ducha w Toruniu
pasek

Kościół p.w. św. Ducha w Toruniu

       W celu poprawy stanu i ochrony budynku oraz elementów wyposażenia Kościoła Akademickiego, będącego zabytkiem o znaczeniu ogólnopolskim i europejskim, w ramach projektu „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO" zaplanowano przeprowadzić cztery grupy robót. Objęły one prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji zewnętrznych, wnętrza kościoła, stolarki okiennej i drzwiowej, prace remontowo-modernizacyjne oraz dodatkowo prace inwentaryzacyjne, badawcze i projektowe. Elewacje kościoła miały bardzo zróżnicowany stan. Zauważalne były spękania tynków, ubytki w partii gzymsów, przebarwienia i zacieki oraz rozwarstwienia. Detale kamieniarskie posiadały liczne, głębokie ubytki reliefu. Ich powierzchnia uległa procesowi korozji, była zmatowiała i przebarwiona. Płyty z piaskowca miały mocno skorodowaną powierzchnię, detal architektoniczny elewacji wieży był silnie zabrudzony. Na więźbie hełmu wieży znajdowały się liczne zagrzybienia i zacieki. Krzyż na iglicy hełmu został skorodowany, osłabiony element odpadł podczas wichury. Część elementów i powierzchni zabytkowej stolarki okiennej znajdowała się w fatalnym stanie, a żółtawe przeszklenie okien z lat 70-tych XX wieku miało nieautentyczny charakter. Stolarka drzwiowa mimo iż zachowała się w stosunkowo dobrym stanie, była wiele razy przemalowywana. Pod względem technicznym wnętrze kościoła utrzymywano w dobrym stanie, ale najwięcej problemów konserwatorskich sprawiło  ustosunkowanie się do zmian, które wprowadzono podczas powojennej adaptacji kościoła oraz po modernizacji tych elementów wyposażenia, których wygląd ma najbardziej istotny wpływ na zabytkowy i historyczny charakter wnętrza.

       Kościół p.w. Ducha Świętego położony jest w obrębie najbardziej prestiżowej części miasta. W związku z tym stanowi niezwykle ważny element zabudowy będącej częścią niepowtarzalnej układanki budowli z różnych epok. Niezaprzeczalnie ceni się ją za różnorodność i autentyzm, czyli cechy które zabudowa wielu polskich miast utraciła bezpowrotnie w wyniku działań II wojny światowej i późniejszych doktrynalnie prowadzonych odbudów.


Bibliografia:

K. Suwała, W. Woźniak, P. Prewysz-Kwinto i in., Studium wykonalności dla projektu „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO", mps, Toruń 2009.

Inne źródła:

http://www.torun.jezuici.pl/article/5, dostęp z 29.10.2010 r.

 

stopka
Strona główna  |  O projekcie  |  Informacje  |  Partnerzy projektu  |  Obiekty  |  Galeria  |  Faq  |  Kontakt