pl en de
mapa strony

addedadded Strona główna added Partnerzy projektu added Gmina Miasta Toruń
pasek

Gmina Miasta Toruń

       Gmina Miasta Toruń jest gminą miejską na prawach powiatu. Podstawą jej działania są przepisy prawa oraz Statut Gminy. Jednostkę wykonawczą stanowi Urząd Miasta Torunia, którego organy tworzą Prezydent oraz Rada Miejska. Gmina Miasta Toruń pozostająca Liderem projektu „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO" jest inwestorem dwóch podprojektów. Są to:  „Prace konserwatorskie i adaptacja na cele muzealne budynku przy ul. Św. Jakuba 20A" oraz „Kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji bram i baszt miejskich". Po zakończeniu prac mury miejskie pozostaną we władaniu Gminy, a z kolei dalsza eksploatacja budynku przy ul. Św. Jakuba leży z zakresie działań Muzeum Okręgowego w Toruniu. Należy wspomnieć, że za rzeczową realizację inwestycji odpowiada Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta. Jego dyrektor objął patronat nad projektem.

       Budynek poklasztorny znajdujący się przy ulicy Św. Jakuba, w którym Gmina Miasta Toruń zobowiązała się zrealizować inwestycję konserwatorsko-adaptacyjną w ramach projektu, powstał w średniowieczu, jednak od momentu powstania był kilkakrotnie przebudowywany. Pierwotnie pełnił funkcje budynku klasztornego. W latach 30-tych XIX wieku, po kasacie zakonu i przejęciu przez władze pruskie uzyskał charakter obronny. Definitywny wygląd przyjął w 2 połowie XIX wieku. Po tej przebudowie początkowo stanowił więzienie wojskowe, a następnie przeznaczono go na cele mieszalne. Z uwagi na to, iż przez wiele lat budynek nie zaznał kapitalnego remontu, znalazł się w fatalnym stanie. W lipcu 2008 roku przy budynku ruszyły prace w ramach projektu „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO", które umożliwiły mu zaadaptowanie na potrzeby Muzeum Okręgowego. Jego nowe zastosowanie to pełnienie funkcji Działu Archeologicznego i Biblioteki Narodowej Muzeum Okręgowego w Toruniu.

       Mury miejskie Torunia związane są z jego historią od początku istnienia miasta. Ich powstanie datuje się na połowę XIII wieku. Warto wnieść uwagę, że w Toruniu zachował się najstarszy w Polsce fragment murów obronnych datowany na lata 1246-1262. Przeważnie składały się one z murów niskich i wysokich rozdzielonych fosą, w której  znajdowała się woda. Toruń był jednym z najlepiej ufortyfikowanych miast Europy, jednak w połowie XIX wieku władze pruskie przystąpiły do rozbiórki murów i dlatego do dzisiejszych czasów z ponad 4 km pierwotnie istniejących, pozostały tylko obwarowania długości około 1 km położone głównie od strony Wisły. Zabytkowe gotyckie mury bezpowrotnie utraciły swoją dawną obronną funkcję. Aktualnie stanowią integralną część zabytkowego układu urbanistycznego i zespołu architektonicznego starówki, pełniąc przy tym funkcję ważnego elementu krajobrazu kulturowego.

       Do obowiązków lidera projektu „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO" należy dbałość o zabytki. Zarówno o te, w przypadku których Gmina Miasta Toruń sama jest inwestorem, jak i pozostałe włączone w działania projektowe, w ramach których współpracuje z partnerami w zakresie doradztwa, koordynowania działań, finansowania, nadzoru i kontroli.


Bibliografia:

K. Suwała, W. Woźniak, P. Prewysz-Kwinto i in., Studium wykonalności dla projektu „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO", mps, Toruń 2009.

M. i E. Gąsiorowscy, Przewodnik po mieście [w:]Toruń - przewodnik po mieście, Wyd. II, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1965.

B. Mansfeld, Toruń i okolice. Przewodnik, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1977.

Inne źródła:

http://www.torun.pl/?strona=zw_zabytki_mury, dostęp z 2.11.2010 r.

http://www.muratorplus.pl/inwestycje/inwestycje-publiczne/nowy-budynek-dla-muzeum-okregowego-w-toruniu_67159.html, dostęp z 3.11.2010 r.

 

stopka
Strona główna  |  O projekcie  |  Informacje  |  Partnerzy projektu  |  Obiekty  |  Galeria  |  Faq  |  Kontakt