pl en de
mapa strony

addedadded Strona główna added Partnerzy projektu added Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu
pasek

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu

       Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła funkcjonuje jako jednostka terenowa Diecezji Toruńskiej. Jest inwestorem podprojektu „Konserwacja kościoła św. Jakuba w Toruniu" i po zakończeniu robót nadal będzie użytkować budynek kościoła. Siedziba parafii mieści się przy Rynku Nowomiejskim 6. Stanowisko proboszcza sprawuje ks. Wojciech Kiedrowicz, a za prawidłowość i przebieg prac konserwatorskich związanych z realizacją projektu odpowiedzialny jest mgr Aleksander Konieczny. 

       Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła będący własnością parafii położony jest we wschodnim kwartale Rynku Nowomiejskiego. Stanowi kościół farny Nowego Miasta w Toruniu. Jest świątynią murowaną, orientowaną, trójnawową, bazylikową z wieżą od strony zachodniej i kaplicami po bokach naw bocznych. Kamień węgielny pod jego budowę położono w 1309 roku. Na początku XIV wieku zbudowano smukłe i eleganckie prezbiterium wraz z przyległą od północy zakrystią. Właściwy korpus kościoła ukończono w 1340 roku, a wieżę 10 lat później. Konstrukcję bryły nawowej dopełniają zewnętrzne łuki odporowe. System ten stosowany w Europie Zachodniej, na ziemiach polskich należących niegdyś do Zakonu Krzyżackiego występuje niezmiernie rzadko. W Toruniu możemy go spotkać tylko w tym kościele. W latach 1345-1425 świątynia znajdowała się początkowo w posiadaniu cysterek, a następnie benedyktynek. W 1391 roku wybuchł pożar, który bardzo poważnie uszkodził kościół. Odbudowano go do 1410 roku, jednak kolejny pożar w 1455 roku zniszczył dach wraz z hełmem wieży i dzwonami. Odbudowana, 4-kondygnacyjna wieża jest bogato zdobiona ostrołucznymi blendami i podwójnymi oknami (tzw. biforiami). Obecne nakrycie wieży podwójnym dachem siodłowym pochodzi z 1455 roku. Na przełomie XVI i XVII wieku kościół znajdował się w użytkowaniu protestantów, później ponownie przeszedł w użytkowanie sióstr benedyktynek i służył im do kasaty majątku w 1833 roku, po czym po raz kolejny został kościołem parafialnym.

       Remont znajdującego się we władaniu parafii kościoła ma przede wszystkim umożliwić dalsze bezpieczne korzystanie ze świątyni.


Bibliografia:

K. Suwała, W. Woźniak, P. Prewysz-Kwinto i in., Studium wykonalności dla projektu „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO", mps, Toruń 2009.

M. i E. Gąsiorowscy, Przewodnik po mieście [w:]Toruń - przewodnik po mieście, Wyd. II, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1965.

B. Mansfeld, Toruń i okolice. Przewodnik, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1977.

K. Kluczwajd, Kościół św. Jakuba Apostoła w Toruniu. 700 lat świątyni (1309-2009), Toruńskie     Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2009.

Inne źródła:

http://www.parafiaswietegojakuba-torun.pl/pliki/historia.html, dostęp z 2.11.2010 r.

stopka
Strona główna  |  O projekcie  |  Informacje  |  Partnerzy projektu  |  Obiekty  |  Galeria  |  Faq  |  Kontakt