pl en de
mapa strony

addedadded Strona główna added Partnerzy projektu added Diecezja Toruńska, działająca przez Kurię Diecezjalną Toruńską i ...
pasek

Diecezja Toruńska, działająca przez Kurię Diecezjalną Toruńską i Muzeum Diecezjalne

       Kuria Diecezjalna jest inwestorem podprojektu „Adaptacja Kamienicy Mieszczańskiej na Muzeum Diecezjalne". Jest również jednostką nadrzędną nad poszczególnymi parafiami. Funkcję Moderatora Kurii piastuje ks. biskup Józef Szamocki. Kontrolę nad powstawaniem Muzeum Diecezjalnego sprawuje diecezjalny kustosz ks. Jacek Kwiatkowski i pod jego kierownictwem Muzeum Diecezjalne będzie użytkować Kamienicę po zakończeniu inwestycji. Za nadzór budowlany odpowiada Wydział Budownictwa Kościelnego pod kierownictwem dyrektora ks. prałata Stanisława Majewskiego.

       Zaadaptowana na Muzeum Kamienica Mieszczańska przy ul. Żeglarskiej 7 to późnogotycka kamienica powstała w XVI wieku. Jest ona budynkiem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym z poddaszem. Oficyna posiada 2 kondygnacje i również jest podpiwniczona. Budynek kamienicy najprawdopodobniej do początku XVII wieku stanowił odwach straży miejskiej. Wnętrze obiektu z układem na kondygnacje i trakty, ze stropami, polichromiami i kręconymi schodami oraz więźba dachowa pochodzą z przebudowy budynku gotyckiego w duchu barokowym w 2 połowie XVII i 1 połowie XVIII wieku. W tym czasie również nastąpiła przebudowa elewacji. W 1960 roku wydano decyzję o przywróceniu elewacji gotyckich i zachowaniu barokowej przebudowy wnętrza. Kamienica była dotychczas budynkiem mieszkalnym, a na jej parterze znajdował się lokal usługowy. Począwszy od lat 90-tych XX wieku do 2006 roku pozostawała bez użytkownika. Bezskutecznie próbowano znaleźć dla niej odpowiednią funkcję. W 2006 roku przeznaczona została na siedzibę Muzeum Diecezjalnego.

       W przypadku Kamienicy Mieszczańskiej przeznaczonej dla Kurii Diecezjalnej na cele kulturalne, działania remontowo-konserwatorskie przewidziane projektem „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO" stały się konieczne z uwagi na bardzo zły stan budynku, który groził katastrofą budowlaną.


Bibliografia:

K. Suwała, W. Woźniak, P. Prewysz-Kwinto i in., Studium wykonalności dla projektu „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO", mps, Toruń 2009.

M. i E. Gąsiorowscy, Przewodnik po mieście [w:]Toruń - przewodnik po mieście, Wyd. II, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1965.

Inne źródła:

http://www.turystyka.torun.pl/index.php?strona=192, dostęp z 2.11.2010 r.

stopka
Strona główna  |  O projekcie  |  Informacje  |  Partnerzy projektu  |  Obiekty  |  Galeria  |  Faq  |  Kontakt