pl en de
mapa strony

addedadded Strona główna added Partnerzy projektu added Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. ...
pasek

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła w Toruniu

       Parafia Katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty jest inwestorem podprojektu „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wystroju korpusu nawowego i wnętrza kaplic kościoła katedralnego". Jej siedziba znajduje się przy ulicy Żeglarskiej 16 w Toruniu. Parafia jest jednostką terenową Diecezji Toruńskiej oraz samodzielną jednostką organizacyjną kościoła zarządzaną przez ks. proboszcza Marka Rumińskiego. Odpowiada on za prawidłowość rzeczową i finansową przebiegu projektu oraz zobowiązany jest przygotowywać sprawozdania dla Lidera. Rolę organów doradczych pełnią Rada Duszpasterska i Rada Gospodarcza. Po zakończeniu prac Parafia Katedralna nadal będzie zajmować się eksploatacją obiektu.

       Będąca własnością parafii Katedra p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, stanowi jedną z najstarszych budowli sakralnych na obszarze Ziemi Chełmińskiej. Budowę tego gotyckiego kościoła rozpoczęto w 2 połowie XIII, czyli w niedługim czasie po lokacji miasta. Jako pierwsze wzniesiono prostokątne prezbiterium, do którego później dobudowano zakrystię i skarbiec. Najprawdopodobniej pod koniec XIII wieku przystąpiono do stawiania trójnawowego korpusu kościoła. Ślady, które widnieją na wewnętrznej, wschodniej ścianie świadczą o tym, że początkowo staromiejska fara była niższa i węższa od obecnej. W kolejnych dwóch wiekach dalej rozbudowywano świątynię, jednakże prace na krótko przerwał pożar, który strawił część kościoła w 1351 roku. Do nawy północnej i południowej dobudowano rząd kaplic, poszerzając tym samym kościół. Wydłużono go także do długości 56,2 m dobudowując jedno przęsło od strony zachodniej i zamykając je kwadratową wieżą. Następnie farę podwyższono do obecnej wysokości, która wynosi 27,3 m. Bryła świątyni została ostatecznie ukształtowana w XV wieku. Zachwyca ona swoimi rozmiarami i bogactwem dekoracji. Na uwagę zasługuje fakt, że w kościele znajduje się odlany w 1500 roku dzwon „Tuba Dei" (czyli Trąba Boża). Jest zaliczany do największych dzwonów w Polsce. Waży  7,2 t, a jego średnica mierzy 2,17 m. Przez ostatnie lata przeprowadzono liczne prace remontowo-budowlane, konserwatorskie i zabezpieczające. W 2005 roku wymieniono dach nad korpusem nawowym oraz osiem okien witrażowych nawy południowej. Rok później podjęto się wymiany ośmiu okien nawy północnej i przystąpiono do realizacji systematycznie zaplanowanych prac konserwatorskich przy murach zewnętrznych. W latach 2006-2008 elewacje -północną, południową i wschodnią poddano kompleksowym działaniom konserwatorskim. Część wyposażenia wnętrza katedry także jest już po konserwacji. Są to ołtarz Zdjęcie z Krzyża i ołtarz Ukrzyżowania oraz dzwon „Tuba Dei" i jego serce, poddane zabiegom konserwatorskim w 2007 roku.

       Cel prac przy kościele katedralnym należącym do parafii, stanowi głównie konserwacja i zachowanie zabytkowych wnętrz oraz zabezpieczenie średniowiecznej budowli.


Bibliografia:

K. Suwała, W. Woźniak, P. Prewysz-Kwinto i in., Studium wykonalności dla projektu „Toruńska Starówka -  ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO", mps, Toruń 2009.

M. i E. Gąsiorowscy, Przewodnik po mieście [w:]Toruń - przewodnik po mieście, Wyd. II, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1965.

B. Mansfeld, Toruń i okolice. Przewodnik, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1977.

Inne źródła:

http://www.katedra.diecezja.torun.pl/startowa2.html, dostęp z 29.10.2010 r.

stopka
Strona główna  |  O projekcie  |  Informacje  |  Partnerzy projektu  |  Obiekty  |  Galeria  |  Faq  |  Kontakt