pl en de
mapa strony

addedadded Strona główna added Partnerzy projektu added Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i ...
pasek

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Błogosławionego ks. Stefana Frelichowskiego w Toruniu

       Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest inwestorem podprojektu „Konserwacja kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny". Swoją siedzibę posiada przy ulicy Panny Marii 2 w Toruniu. Stanowi jednostkę terenową Diecezji Toruńskiej. Jest również samodzielną jednostką organizacyjną kościoła, którą zarządza ks. prałat Józef Nowakowski, sprawujący jednocześnie nadzór nad realizacją projektu. Po zakończeniu prac Parafia nadal będzie kościół użytkować.

       Należący do parafii Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny stanowi jedną z trzech zachowanych gotyckich świątyń znajdujących się na obszarze zespołu staromiejskiego Torunia. Wznosi się na Starym Mieście, w zachodniej części północnego bloku przyrynkowego i jest najlepiej przebadany pod względem archeologicznym z istniejących toruńskich kościołów. Pierwotnie należał do franciszkanów, przybyłych do Torunia pod koniec lat 30. XIII wieku. Budowę murowanego kościoła rozpoczęli oni w 1243 roku i prowadzili ją etapami. Zgodnie z regułą zakonu nie posiadał on wieży, a jedynie sygnaturki. W wyniku przebudowy w 2 połowie XIV wieku powstał dzisiejszy kościół - halowy, trójnawowy, z czteroprzęsłowym prezbiterium i sześcioprzęsłowymi nawami, o wymiarach 80 m długości, 27 m szerokości i 26,7 m wysokości do zwornika sklepienia. Do kościoła przylegały zabudowania klasztorne, zbudowane na planie zbliżonym do litery H. Rosnące wpływy reformacji sprawiły, że w 1557 roku zakonnicy oddali miastu kościół wraz z zabudowaniami klasztornymi. Świątynia służyła luteranom mieszkającym na Starym Mieście, jednak w 1724 roku w następstwie wydarzeń tzw. „tumultu toruńskiego", kościół i klasztor powróciły do katolików i zostały przekazane bernardynom. Pierwotnie każda z trzech naw kościoła posiadała osobny dach, który w 1798 roku zastąpiono jednym wielkim wspólnym dachem. Kościół doznał poważnych uszkodzeń podczas oblężeń miasta w roku 1809 i 1813. Kilka lat później przeprowadzono niezbędne prace remontowe. W 1821 roku po kasacie zakonu bernardynów, zabudowania klasztorne przejęło miasto i poczyniło ich rozbiórkę. We wnętrzu świątyni daje się wyczuć niezwykłą średniowieczną atmosferę. Na ten fakt wpływają z pewnością wydłużone okna, masywne filary międzynawowe i skarpy wewnętrzne. Warto wspomnieć, że równej wysokości nawy i prezbiterium, zamknięte są sklepieniem gwiaździstym. W wyposażeniu kościoła dominują gotyckie freski z XVI wieku, barokowe i rokokowe ołtarze, renesansowe organy, ambona i epitafia toruńskich rodzin patrycjuszowskich. W prezbiterium oprócz rokokowego ołtarza głównego, są także pięknie rzeźbione gotyckie stalle z 1 połowy XV wieku i barokowe mauzoleum Anny Wazówny. Od 1976 roku systematycznie prowadzi się prace konserwatorskie i remontowe murów, wyposażenia i wystroju kościoła. W 2005 roku odbyła się konferencja poświęcona dziejom i potrzebom konserwatorskim świątyni.

       Działania remontowo-konserwatorskie przy świątyni, wpisane w projekt „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO" mają służyć przywróceniu pierwotnej świetności oryginalnym elementom budowli.


Bibliografia:

K. Suwała, W. Woźniak, P. Prewysz-Kwinto P. i in., Studium wykonalności dla projektu „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO", mps, Toruń 2009.

M. i E. Gąsiorowscy, Przewodnik po mieście [w:]Toruń - przewodnik po mieście, Wyd. II, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1965.

B. Mansfeld, Toruń i okolice. Przewodnik, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1977.

Z. Nawrocki, red. ks. prałat Józef Nowakowski, Pofranciszkański kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP i bł. Stefan  Wincentego Frelichowskiego, Toruń

Inne źródła:

http://www.wnmptorun.diecezja.torun.pl/historia/history.htm, dostęp z 29.10.2010 r.

 

stopka
Strona główna  |  O projekcie  |  Informacje  |  Partnerzy projektu  |  Obiekty  |  Galeria  |  Faq  |  Kontakt