pl en de
mapa strony

addedadded Strona główna added Informacje added Starówka rozbłyśnie na nowo added „Toruńska Starówka etap II” na starcie oceny
pasek

„Toruńska Starówka etap II” na starcie oceny
dodano: 2016-10-10


Gmina Miasta Toruń złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Toruńska Starówka - ochrona  i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II” w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Projekt stanowi kontynPodpisanie wniosku o dofinansowanieuację przedsięwzięcia pn. „Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 11.1    (Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym) Priorytetu XI (Kultura i dziedzictwo kulturowe) Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Szeroko zakrojone przedsięwzięcie było sprawnie przeprowadzone, a następnie rozliczone zgodnie z założeniami.  Doczekało się pozytywnych opinii i nagród (m.in. Nagroda MKiDN w 2014 roku, Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Hereditas Saeculorum w 2016 roku).

Etap drugi ma stanowić uzupełnienie realizowanych wcześniej zadań, wzmacniać ich rezultaty, prowadzić do osiągnięcia efektu synergii. Należyta dbałość o dziedzictwo kulturowe obszaru Zespołu Staromiejskiego wymaga nieustających działań utrzymujących kondycje techniczną i walory artystyczne zabytków na prawidłowym poziomie gwarantującym spełnienie obowiązku przekazania ich przyszłym pokoleniom w jak najlepszym stanie. Starania konserwatorskie i restauratorskie wydają się w tym zakresie nie mieć końca, implikując potrzeby finansowe, których zabezpieczenie wymaga wspólnego wysiłku prywatnych inwestorów wspieranych z budżetu gminy. Jednak równie istotnymi, komplementarnymi zadaniami, na które nacisk kładą autorzy projektu są: zwiększenie dostępności zasobów kultury, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz promocja niewątpliwych walorów historycznych, poznawczych i estetycznych toruńskiej starówki.

Chęć uczestnictwa  w drugim etapie projektu zgłosiła część partnerów realizujących prace w zakończonej już perspektywie na lata 2007-2013. Mowa tu o zarządcach najważniejszych obiektów sakralnych zabytkowego zespołu staromiejskiego: Katedralnej Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła, a także o Muzeum Okręgowym z nowymi zadaniami i potrzebami.

Dodatkowo do partnerstwa projektowego zakwalifikowano następujące instytucje: Parafię Ewangelicko-Augsburską p.w. św. Szczepana w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny oraz Fundację Tumult.

Liderem pozostaje Gmina Miasta Toruń, koordynując zarówno proces kompletowania dokumentacji aplikacyjnej zadań własnych oraz zadań Partnerów, jak również  odpowiadająca za rozliczanie projektu. Jako zadania gminy  oraz podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w imieniu Gminy Miasta Toruń planuje sie objąć wsparciem:

  • prace konserwatorsko-budowlane w budynku Szkoły Podstawowej nr 1,
  • prace konserwatorskie muru przy Stawie Komtura,
  • prace konserwatorskie ruin kościoła i klasztoru podominikańskiego oraz zagospodarowanie otoczenia - etap II
  • prace konserwatorsko-remontowe oficyny dawnego Pałacu Meissnera,
  • prace konserwatorskie elewacji oraz odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej Dworu Mieszczańskiego,
  • prace konserwatorskie Domu Kopernika wraz z modernizacją wystawy,
  • poszerzenie działalności kulturalno-edukacyjnej w Muzeum Toruńskiego Piernika,
  • prace konserwatorskie Zamku Krzyżackiego.

Całkowita wartość projektu to ok. 78 milionów złotych.

Uroczyste podpisanie wniosku 21.09.2016r

Wniosek o dofinansowanie został podpisany uroczyście przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego w dniu 21.09.2016 roku i złożony w siedzibie MKIDN –instytucji ogłaszającej konkurs- w dniu 06.10.2016 roku przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, Panią Mirosławę Romaniszyn.

Obszerna dokumentacja aplikacyjna zostanie poddana szczegółowej weryfikacji formalnej i merytorycznej przez członków KOP- Komisji Oceny Projektów. Włodarzom gminy, partnerom projektowym oraz osobom, którym stan i kształt wyjątkowej przestrzeni toruńskiej starówki leży na sercu, pozostaje optymistyczne oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu w przyszłym roku.


wiecej_informacji
stopka
Strona główna  |  O projekcie  |  Informacje  |  Partnerzy projektu  |  Obiekty  |  Galeria  |  Faq  |  Kontakt